Διόρθωση της Εφηβικής Σκολίωσης χωρίς σπονδυλοδεσία – Concept Spine

Διόρθωση της Εφηβικής Σκολίωσης χωρίς σπονδυλοδεσία

Νοσοκομείο "ΜΗΤΕΡΑ" Αθηνών, "ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ" Θεσσαλονίκης, Ιωάννινα, Λάρισα

Με την έγκριση και υπό την επίβλεψη του ΕΟΦ και της Εθνικής Επιτροπής Ιατρικής Δεοντολογίας.

Πολυκεντρική κλινική μελέτη μιας ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής μεθόδου για την αποτελεσματική διόρθωση της Εφηβικής Σκολίωσης χωρίς σπονδυλοδεσία.

Στην μελέτη συμμετέχουν, στην φάση αυτή, αγόρια και κορίτσια από 13 έως 17 ετών με εφηβική σκολίωση της τάξεως των 40 έως 50 μοιρών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνήσουν με τους εξειδικευμένους Ορθοπαιδικούς Σπονδυλικής Στήλης παρακάτω, ανάλογα με την αντίστοιχη περιφέρεια:

Στην Αθήνα,
Εμμέλεια Ράγκου
Συντονίστρια Μελέτης
e-mail: emm3ra@gmail.com

Στην Θεσσαλονίκη,
Δρ. Ευθύμιος Σαμολαδάς
Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο
e-mail: msamolad@gmail.com                 
τηλέφωνο: 2310 238444 και 6974 744600        

Στα Ιωάννινα και την Λάρισα,
Ιωάννης Γελαλής
Καθηγητής Ορθοπαιδικής – Χειρουργικής Σπονδυλικής Στήλης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
e-mail: idgelalis@gmail.com    
τηλέφωνο: 2410 235199 και 6977 097871           

Περισσότερα για την μέθοδο

Εδώ και αρκετές δεκαετίες οι έφηβοι ασθενείς με σημαντικού βαθμού σκολίωση αντιμετωπίζουν την δύσκολη προοπτική να ζήσουν για την υπόλοιπη ζωής τους με την παραμόρφωση του σώματος τους και τα προβλήματα που αυτή δημιουργεί ή να υποβληθούν σε μια μεγάλη χειρουργική επέμβαση (σπονδυλοδεσία) για την αντιμετώπιση της.  

Η εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνολογίας κατά τα τελευταία έτη στοχεύει στο να αλλάξει ριζικά αυτό το σενάριο για όλα τα παιδιά και εφήβους με το πρόβλημα αυτό.

Η χώρα μας συμμετέχει στην μελέτη νέας ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής μεθόδου που είναι προϊόν 15ετούς συνεργασίας Ορθοπαιδικών Χειρουργών σπονδυλικής στήλης και Βρετανικών Πανεπιστημίων για την διόρθωση της Εφηβικής Σκολίωσης χωρίς σπονδυλοδεσία. .

Με την νέα αυτή μέθοδο διορθώνεται, για πρώτη φορά, η παραμόρφωση τη σπονδυλικής στήλης και του σώματος με τρόπο σταδιακό και πλήρη χωρίς να επηρεάζεται η ευλυγισία και η ανάπτυξη της σπονδυλικής στήλης. Τα αναμενόμενα πλεονεκτήματα για τους εφήβους με σοβαρού βαθμού σκολιωση είναι πολύ σημαντικά και περιλαμβάνουν:

_πλήρη διατήρηση της κινητικότητας (ευλιγισίας) της σπονδυλικής στήλης, σε αντίθεση με την υπάρχουσα μέθοδο της σπονδυλοδεσίας.

_πλήρη διατήρηση της δυνατότητας ανάπτυξης της σπονδυλικής στήλης, σε αντίθεση με την υπάρχουσα μέθοδο της σπονδυλοδεσίας.

_πλήρη διόρθωση της τρισδιάστατης παραμόρφωσης της σπονδυλικής στήλης και αποκατάσταση της ισορροπία του σώματος,

_χωρίς παρουσία εμφυτεύσιμων υλικών στη σπονδυλική στήλη μακροπρόθεσμα και επομένως χωρίς κίνδυνο μακροπρόθεσμων επιπλοκών,

_ελαχιστοποίηση της χειρουργικής παρέμβασης και ταχεία ανάρρωση, σε σχέση με την υπάρχουσα μέθοδο της σπονδυλοδεσίας,

    Αν είστε γονέας ή κηδεμόνας εφήβου από 13 έως 17 ετών με σκολίωση, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της παρακάτω φόρμας για να σας λύσουμε τυχόν απορίες σχετικά με την έρευνα για την νέα μέθοδο διόρθωσης της σκολίωσης χωρίς σπονδυλοδεσία.