Διόρθωση της Εφηβικής Σκολίωσης χωρίς σπονδυλοδεσία – Concept Spine

Διόρθωση της Εφηβικής Σκολίωσης χωρίς σπονδυλοδεσία

Με την έγκριση και υπό την επίβλεψη του ΕΟΦ και της Εθνικής Επιτροπής Ιατρικής Δεοντολογίας.

Πολυκεντρική κλινική μελέτη μιας ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής μεθόδου για την αποτελεσματική διόρθωση της Εφηβικής Σκολίωσης χωρίς σπονδυλοδεσία.

Στην μελέτη συμμετέχουν, στην φάση αυτή, αγόρια και κορίτσια από 13 έως 17 ετών με εφηβική σκολίωση της τάξεως των 40 έως 50 μοιρών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνήσουν με τους εξειδικευμένους Ορθοπαιδικούς Σπονδυλικής Στήλης παρακάτω, ανάλογα με την αντίστοιχη περιφέρεια:

Στην Αθήνα,
Δρ. Σωτήριος Παπαστεφάνου
Νοσοκομείο ΜΗΤΕΡΑ


Στην Θεσσαλονίκη,
Δρ. Ευθύμιος Σαμολαδάς
Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο
e-mail: msamolad@gmail.com                 
τηλέφωνο: 2310 238444 και 6974 744600        

Στα Ιωάννινα και την Λάρισα,
Ιωάννης Γελαλής
Καθηγητής Ορθοπαιδικής – Χειρουργικής Σπονδυλικής Στήλης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
e-mail: idgelalis@gmail.com    
τηλέφωνο: 2410 235199 και 6977 097871           

Περισσότερα για την μέθοδο

Εδώ και αρκετές δεκαετίες οι έφηβοι ασθενείς με σημαντικού βαθμού σκολίωση αντιμετωπίζουν την δύσκολη προοπτική ή να ζήσουν για την υπόλοιπη ζωής τους με την παραμόρφωση του σώματος τους και τα προβλήματα που αυτή δημιουργεί είτε να υποβληθούν σε μια μεγάλη χειρουργική επέμβαση (σπονδυλοδεσία) για την αντιμετώπιση της.  

Η ιατρική έρευνα τα τελευταία χρόνια, στοχεύει στο να αλλάξει ριζικά αυτό το σενάριο για όλα τα παιδιά και εφήβους με το πρόβλημα αυτό και να προσφέρει μια νέα προοπτική.

Η χώρα μας συμμετέχει στην μελέτη νέας ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής μεθόδου που είναι προϊόν 15ετούς συνεργασίας Ορθοπαιδικών Χειρουργών σπονδυλικής στήλης και Βρετανικών Πανεπιστημίων για την διόρθωση της Εφηβικής Σκολίωσης χωρίς σπονδυλοδεσία. .

Με την νέα αυτή μέθοδο διορθώνεται, για πρώτη φορά, η παραμόρφωση τη σπονδυλικής στήλης και του σώματος με τρόπο σταδιακό και πλήρη χωρίς να επηρεάζεται η ευλυγισία και η ανάπτυξη της σπονδυλικής στήλης κάτι που δεν συμβαίνει με την σπονδυλοδεσία. Τα αναμενόμενα πλεονεκτήματα για τους εφήβους με σοβαρού βαθμού σκολιωση είναι πολύ σημαντικά:

_πλήρης διατήρηση της κινητικότητας (ευλιγισίας) της σπονδυλικής στήλης, σε αντίθεση με την υπάρχουσα μέθοδο της σπονδυλοδεσίας.

_πλήρης διατήρηση της δυνατότητας ανάπτυξης της σπονδυλικής στήλης, σε αντίθεση με την υπάρχουσα μέθοδο της σπονδυλοδεσίας.

_πλήρης διόρθωση της τρισδιάστατης παραμόρφωσης της σπονδυλικής στήλης και αποκατάσταση της ισορροπία του σώματος,

_χωρίς παρουσία εμφυτεύσιμων υλικών στη σπονδυλική στήλη μακροπρόθεσμα και επομένως χωρίς κίνδυνο μακροπρόθεσμων επιπλοκών,

_ελαχιστοποίηση της χειρουργικής παρέμβασης και ταχεία ανάρρωση, σε σχέση με την υπάρχουσα μέθοδο της σπονδυλοδεσίας,

    Αν είστε γονέας ή κηδεμόνας εφήβου από 13 έως 17 ετών με σκολίωση και ενδιαφέρεστε για συμμετοχή στην κλινική μελέτη μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και μέσω της παρακάτω φόρμας.